Až 50€ bonus pre nových hráčov

Zažite Hry na bet365

VstúpiťRegistrácia
Hlavné Podmienky
 • Váš najvyšší vklad/prevod (minimálne 10€) do Herne uskutočnený sedem dní pred požiadaním o ponuku sa kvalifikuje pre získanie 100% bonusu, až do maximálnej výšky 50€. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Pre získanie Vášho bonusu musíte oň najprv požiadať a potom prestávkovať hodnotu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 50€) 30-krát na kvalifikujúcich sa hrách: Prosím, pozrite si 10. bod v Úplných podmienkach pre viac informácií.
 • Nie všetky hry sa budú započítavať do podmienok prestávkovania. Pozrite si 10. bod v Úplných podmienkach pre viac informácií.
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky a/alebo výhry z nich môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku.
 • Bonus stratíte, ak nesplníte podmienky prestávkovania do 60 dní od požiadania o ponuku. Po splnení podmienok prestávkovania bude Váš bonus prevedený na Váš zostatok k výberu a môže byť použitý alebo vybraný podľa Vášho vlastného uváženia.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
Ako požiadať o Váš bonus
1
Registrácia
2
Vklad
3
Požiadať
Hrajte na širokej ponuke hier vrátane:
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • O tento Bonus pre nových hráčov nemôžete požiadať po 12:59 VEČ 30. októbra 2020.
 • Táto ponuka je dostupná iba zákazníkom s bydliskom v Estónsku.
 • Váš najvyšší vklad/prevod (minimálne 10€) do Herne uskutočnený sedem dní pred požiadaním o ponuku sa kvalifikuje pre získanie 100% bonusu, až do maximálnej výšky 50€. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Pre získanie Vášho bonusu musíte oň najprv požiadať a potom prestávkovať hodnotu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu 30-krát na kvalifikujúcich sa hrách.
 • Tieto podmienky Bonusu pre nových hráčov sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí požiadajú o ponuku po 23:59 UK času 11. septembra 2019. Ak ste požiadali o ponuku pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
Bonus
 • O tento bonus môžete požiadať iba raz.
 • Bonus stratíte, ak nesplníte podmienky prestávkovania do 60 dní od požiadania o ponuku. Po splnení podmienok prestávkovania bude Váš bonus prevedený na Váš zostatok k výberu a môže byť použitý alebo vybraný podľa Vášho vlastného uváženia.
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky a/alebo výhry z nich môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku.
 • V jednom čase môžete mať iba jeden aktívny bonus v sekcii Hry. Pre požiadanie o ďalší bonus musí byť najprv aktuálny bonus dokončený alebo uzavretý.
 • Bonus pre nových hráčov v sekcii Hry môže byť použitý iba v produkte Hry. Kde sú dostupné nasledujúce hry, stávky na tieto hry sa nezapočítavajú do podmienok prestávkovania (Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365):

  Aces and Eights Aces and Faces Poker Bonus Deuces Wild
  Deuces Wild Double Double Bonus Poker Ruleta
  Jacks or Better Poker Joker Poker Jacks or Better
  Video Poker s možnosťou zdvojnásobenia Všetky verzie virtuálnych, okamžitých a rush športov Automaty s možnosťou zdvojnásobenia
  Všetky variácie Blackjacku Baccarat Casino Hold 'Em
  Hi-Lo Gambler
Všeobecné informácie
 • Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 • V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo o dokončenie krokov overenia pre zistenie totožnosti zákazníka pred pridaním akejkoľvek ponuky, bonusových prostriedkov a/alebo výhier na účet zákazníkov.
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 môže odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.